Samen de wereld ontdekken

Onze missie en visie 

Basisschool Cleijn Hasselt is een fijne school in Tilburg Oud Noord met een kleine 200 leerlingen, waar een positief pedagogisch klimaat centraal staat. Het onderwijs wordt vorm gegeven vanuit de visie Samen de wereld ontdekken, waarin unitonderwijs, thematisch onderwijs en zelfverantwoordelijk leren pijlers zijn voor ons onderwijs.
 

Een positief pedagogisch leef- en leerklimaat

Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om je als kind, ouder of collega veilig en fijn te voelen op school. Daarom hechten wij grote waarde aan de sociale veiligheid op onze school. De kernwaarden die centraal staan zijn plezier, respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Kinderen, ouders en teamleden werken samen actief aan het positieve pedagogisch klimaat vanuit de principes van SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS). Samen dragen we de verantwoordelijkheid van het op positieve manier met elkaar omgaan.

Samen de wereld ontdekken: samen
Wij geloven dat kinderen baat hebben bij onderwijs dat vanuit hoge verwachtingen passend is bij hun onderwijsbehoefte. Dit is het uitgangspunt van ons unitonderwijs.
In de ochtend zitten de leerlingen in leerjaar waar de basisvakken zoals rekenen, spelling en lezen worden aangeboden. Leerlingen krijgen onderwijs op het niveau dat op het betreffende leergebied bij hen past, samen met leerlingen die daar ook aan toe zijn. Dit wordt dus bepaald vanuit onderwijsbehoefte, niet vanuit leeftijd. Heeft uw kind op een bepaald vakgebied extra ondersteuning nodig, dan kan dit. Heeft hij of zij juist extra uitdaging nodig? Dan kunnen we dat in het unitsysteem makkelijk en gestructureerd bieden, zonder dat uw kind uit een veilige omgeving gehaald wordt. In de middag is iedere unit verdeeld in castles, waar groepen leerlingen heterogeen bij elkaar zitten en op deze manier veel van elkaar leren. We werken dan thematisch met onze school- en unitadventures.
 
In unit 1 doorlopen de leerlingen leerjaar 1 en 2, in unit 2 leerjaar 3 en 4, in unit 3 leerjaar  5 en 6 en in unit 4  leerjaar 7 en 8. Ieder schooljaar worden de nieuwe kastelen zorgvuldig samengesteld om voor alle leerlingen een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren. Hiervoor houden de collega’s verschillende aspecten in beeld. Wanneer ouders hierin bijzondere wensen of voorkeuren hebben, vragen wij hen deze tijdig bekend te maken bij de huidige leerkracht. Op die manier kunnen wij hier rekening mee proberen te houden. Wij handelen altijd in belang van de driehoek kind, groep en leerkracht. Door ons onderwijs in units te organiseren, ervaren kinderen in alle units een keer hoe het is om de jongste, middelste en oudste te zijn en spelen, leren en ontwikkelen zij zich met kinderen van verschillende leeftijden samen.
 
Samen de wereld ontdekken: de wereld
In de middag werken de leerlingen aan hun brede ontwikkeling doordat vakken zoals wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid en Engels worden aangeboden in een school- of unitadventure. Dit is een betekenisvol thema waarin al het geleerde van de ochtend, wordt toegepast in de middag. Wij bieden tijdens deze thema’s vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 8 vakoverstijgend Engels aan. Bij een opening en/of afsluiting van een adventure zullen we ouders altijd betrekken. We willen immers echt samen de wereld ontdekken!
 
Samen de wereld ontdekken: ontdekken
Wij bereiden onze leerlingen voor op een wereld waarvan wij nog niet weten hoe deze eruit zal gaan zien. Vanuit de acht succeseigenschappen (concentreren, proberen, nieuwsgierig zijn, doorzetten, samenwerken, plezier hebben, fantasie gebruiken en blijven verbeteren) leren wij leerlingen van jongs af aan hun eigen voorwaarden voor leren zo optimaal mogelijk te maken, zodat zij passend bij hun eigen mogelijkheden de wereld kunnen ontdekken.

 

Cookie instellingen