Schooltijden

Op Cleijn Hasselt gaan alle kinderen, van de first tot en met de third unit, hetzelfde aantal uren naar school. Samen met ouders hebben wij gekozen voor een continurooster met een vrije woensdagmiddag en een vrije vrijdagmiddag voor de leerlingen. Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 8.30-15.00u
Dinsdag 8.30-15.00u 
Woensdag 8.30-12.30u
Donderdag 8.30-15.00u 
Vrijdag 8.30-12.30u