Pauze

In de ochtend is er een fruitpauze. Hiervoor nemen de kinderen fruit en drinken van huis mee. De pauze duurt van 10.00-10.30u, waarin voor de second en third unit ook 15 minuten buiten spelen zit. De kinderen spelen per unit buiten. 

In de lunchpauze eten de kinderen zelf meegebrachte lunch op in het bijzijn van de leerkracht in het eigen castle. Voor de first unit duurt het eten 30 minuten, de second en third unit eten 15 minuten. Ook in de lunchpauze spelen de kinderen 30 minuten buiten, dit gebeurt met de gehele school onder toezicht van 3 collega's.