Gymrooster

Op Cleijn Hasselt gymmen de leerlingen twee keer in de week met een vakleerkracht. De first unit gymt twee keer in castle. De second en third unit gymmen eens per week in hun leerjaar en eens per week in hun castle. Tijdens de gymlessen werken de kinderen aan hun sociale én motorische vaardigheden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in zowel de speelzaal als in de grote gymzaal gymschoenen dragen in verband met de hygiëne en veiligheid.  

 
Tijd  Dinsdag  
(meneer Cyriel) 
Donderdag 
(juf Lieke) 
8.30 – 9.10   Orange castle Orange Castle 
9.10 – 9.50  Blue Castle  Blue Castle 
10.00 – 10.40  Leerjaar 3  Leerjaar 6 
10.40 – 11.20  Leerjaar 4   Leerjaar 7 
11.20 – 12.00  Leerjaar 5   Leerjaar 8 
       
12.45 – 13.30  Black&White Castle   Yellow Castle 
13.30 – 14.15  Pink Castle   Green Castle  
14.15 - 15.00 Silver Castle  Red Castle