MR werkt mee aan mediawijsheid op Cleijn Hasselt

De afgelopen jaren heeft de MR regelmatig onderzoek gedaan naar mediawijsheid in het onderwijs en bij kinderen.
Deze worden ook wel 21ste-eeuwse vaardigheden of 21st Century skills genoemd. 
Een deel van deze vaardigheden heeft te maken met het leren omgaan met computer en het leren programmeren.
Om hier een bijdrage aan te leveren heeft de MR besloten om een deel van hun jaarlijkse budget te spenderen aan
Materialen/gastlessen ten behoeven van het werken aan die 21ste-eeuwse vaardigheden. 
 
Dit jaar is gekozen voor 2 Bee-bots voor in de 1st unit. Vorige week zijn deze door Juf Mariska, namens de MR, gebracht bij de kleuters en er wordt nu al volop mee gewerkt rondom het thema sinterklaas.